خریدار محترم ، باتوجه به توزیع محصولات متفرقه بنام هیدروفیکس در سطح کشور لطفا هنگام خرید به آرم و چاپ بر روی لوله هیدروفیکس دقت فرموده و از خرید هرگونه لوله با نام هیدروفیکس و بدون برچسب خودداری فرمائید.