شرکت طوس کاویان (سهامی خاص)

v    بيش از 21 سال است كه شرکت طوس کاویان (سهامي خاص) ، روي موضوع افزايش بازده و  سودآوري بيشتر براي بهره برداران بخش كشاورزي متمركز شده است . ما مشكلاتي كه كشاورزان و باغداران در زمينه هاي مختلف با آن روبرو هستند مثل كمبود منابع آبي ، هزينه هاي بالاي انرژي و نهاده ها را به خوبي  مي شناسيم .

v    شركت طوس كاويان  در حال حاضر با ارائه سامانه آبياري هيدروفيكس، يكي از شركتهاي پيشرو در زمينه افزايش بازده آبياري سطحي و انتقال آب مي باشد. با به كارگيري نيروهاي كارشناسي و متخصص و توجه مداوم به نياز مشتريان، امروزه توس كاويان به يك نام قابل اعتماد در زمينه كشاورزي و آبياري در سراسر ایران، كشورهاي همسايه و نيز قاره آفريقا تبديل شده است.