آبیاری سطحی با لوله های هیدروفیکس (دریچه دار) ضمن بالا بردن راندمان آبیاری تا 40 درصد، سبب صرفه جویی در هزینه های کارگری، مبارزه و کنترل علف های هرز، خاک ورزی و در نهایت افزایش سطح زیر کشت و تناژ محصول می گردد.

کاربرد روش ها و فن آوری های نوین در آبیاری (لوله های دریچه دار هیدروفیکس) یکی از راه های موثر در بالا بردن بازده بهره برداری از منابع محدود آب کشاورزی می باشد. 

هدر رفتن آب در جوی های خاکی

آلودگی خاک با ضایعات پلاستیک

در آبیاری سنتي، آب در جوی های خاکی به صورت نفوذ عمقی و تبخیر سطحی تلف می شود و
پلاستیک های مورد استفاده برای تقسیم آب به مرور زمان، خاک زراعی را آلوده می کند.