انتخاب قطر لوله هیدورفیکس (بر حسب اینچ)

 • 2.5 اینچ
 • 3 اینچ
 • 4 اینچ
 • 5 اینچ
 • 6 اینچ
 • 8 اینچ
 • 10 اینچ
 • 12 اینچ
 • 15 اینچ
 • 18 اینچ
 • 20 اینچ

انتخاب متراژ لوله هیدروفیکس

تعداد دریچه های موردنیاز

اقلام مصرفی جانبی

مرحله بعد